Wierzba energetyczna, Wierzba wiciowa, wierzba krzaczasta, wierzba 
krzewiasta, witwa, konopianka (Salix viminalis L.)
 

Żywopłoty bardzo szybko rosnące do wysokości 8mb.


!!! WIERZBA POSIADA CERTYFIKAT POCHODZENIA !!!

Do nasadzeń:

 1. Wierzba wiciowa jako szybko rosnąca o wysokim potencjale produkcyjnym biomasy, doskonale nadaje się do wykorzystania energetycznego i przemysłowego. W oparciu o badania naukowe wierzbę wiciową kwalifikuje się jako bardzo dobre wieloletnie źródło energii odnawialnej.
   
 2. Na żywopłoty wysokie i niskie zaplatane (żywopłot posadzony w marcu-kwietniu, w lipcu ma 1m wysokości)
   
 3. Wierzba znalazła zastosowanie w ochronie ziemi, wody i powietrza. Jest najefektywniejszą z roślin wykorzystywaną do oczyszczania gleby z metali ciężkich, związków toksycznych poprzez wbudowanie ich w swoją biomasę. Plantacje wierzby mogą bez szkody dla środowiska utylizować stałe osady ściekowe z oczyszczalni, a związki w nich zawarte nie przedostają się do wód gruntowych. Korzenie wierzby wychwytują ponad 80% zanieczyszczeń.
   
 4. Możliwości wykorzystania są różnorodne. Roślina ta może odegrać rolę w ochronie środowiska przyrodniczego, do rekultywacji gruntów, oczyszczania ścieków bytowych oraz jako pasy zieleni ochronnej, ograniczających stopień zanieczyszczenia powietrza, a także znajduje szerokie zastosowanie do produkcji energii.
   
 5. Żywokoły Ø 5cm, długość do 8 metrów wysokości.
   
 6. Stosowana jako ogrodzenia pastwisk
Kontakt:

Tel. (094) 3184 572

woj. zachodniopomorskie, powiat Sławno

Gmina Malechowo

mgr inż. Ryszard Świerszcz

E-mail: swerydar@tlen.pl

 

Realizacja: sadek-systems '07